U-SHAPE HEATER

U-SHAPE HEATER

U-Shape Heater with chase nipple 750w x 220v